top of page

Zwroty, Wymiany i Reklamacje

ZWROTY / WYMIANY

 1. Zgodnie z polskim prawem kupujący (klient, który dokonał transakcji zakupu online) jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego (BODY PR Monika Kołodyńska-Lewandowska) o chęci zwrotu/wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.

 2. Kupujący nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy.

 3. Zwracany/wymieniany towar musi być w niezmienionym stanie (nieużywany, czysty, nieuszkodzony, mieć niezerwane metki, nie może być przesiąknięty zapachem np. potu, perfum czy dymu papierosowego). W przypadku niespełnienia powyższego warunku, sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu/wymiany.

 4. W przypadku wymiany, koszt dostawy wymienionego towaru do klienta pokrywa sprzedający.

 5. Klient powinien poinformować sprzedającego o zamiarze zwrotu/wymiany towaru. Może to zrobić  za pomocą korespondencji e-mail na adres kolodynska.monika@gmail.coml lub listownie na adres BODY PR Monika Kołodyńska-Lewandowska ul. Nowiec 83, 80-293 Gdańsk.

 6. Towar powinien być odesłany przez klienta niezwłocznie po poinformowaniu sprzedającego o odstąpieniu od umowy, na koszt klienta, w stanie niezmienionym, wraz z dostarczonym opakowaniem (jeśli było dołączone) oraz z produktami gratisowymi (jeśli takie były dołączone) na adres: BODY PR Monika Kołodyńska-Lewandowska ul. Nowiec 83, 80-293 Gdańsk.

 7. Kupujący jest zobowiązany do dołączenia do przesyłki ze zwracanym/wymienianym towarem formularza zawierającego informacje (imię, nazwisko, dane adresowe, numer zamówienia) wraz z informacją o sposobie załatwienia zwrotu, tj. wymiana bądź zwrot pieniędzy.

 8. Do przesyłki kupujący zobowiązany jest dołączyć także dowód zakupu (paragon lub jego kopia).

 9. Jeśli formularz zwrotu/wymiany został zagubiony lub zniszczony, zostanie on wysłany na życzenie klienta poprzez wiadomość e-mail.

 10. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki.

 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

 12. Po otrzymaniu przesyłki sprawdzany jest stan zwracanego towaru i jeśli nie ma zastrzeżeń, zgodnie z życzeniem klienta, towar jest wymieniany lub zwracane są koszty jego zakupu w sposób identyczny, w którym był dokonany zakup lub na wskazane w formularzu konto. W przypadku płatności kartą koszty zakupu produktu zostaną zwrócone na kartę, z której opłacono zamówienie.

 13. Polskie prawo przewiduje 14 dni kalendarzowych na zwrot kosztów zakupu.

 14. Jeśli produkt ze względu na ślady użytkowania lub uszkodzenie nie zostanie przyjęty jako zwrot/wymiana, klient zostanie powiadomiony o tym e-mailem lub telefonicznie i  w ciągu 7 dni zakupiony towar zostanie do niego odesłany.

 

REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia wady towaru prosimy o przesłanie reklamowanego towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, który zostanie wysłany pocztą mailową na życzenie klienta.

Towar przesłany do reklamacji ze względów higienicznych powinien być czysty. W przypadku przesłania rzeczy zabrudzonych, z wyraźnym zapachem potu, plamami z dezodorantów i potu, śladami brudu, reklamacja będzie odrzucona.

bottom of page